A la posada en marxa de l’entitat

Vols posar en marxa una entitat no lucrativa i no saps per on començar? T’ajudem a definir Qui som, Què fem i Com ho fem, per tal que la teva iniciativa sigui viable i sostenible.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les persones que volen posar en marxa una organització no lucrativa i donar-los suport en l’elaboració del projecte d’entitat, així com en l’organització de les activitats i la definició del funcionament intern.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Definició del projecte d’entitat i la seva viabilitat.
  • Definició de la missió, la visió i els valors.
  • Definició de les funcions i els rols.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
  • Presentació del Pla de formació de l’associacionisme i voluntariat de Catalunya (PFAVC).