Suport per a la millora dels projectes d’intervenció

Vols millorar les activitats i projectes de la teva entitat? T’ajudem a redefinir les accions que hi dueu a terme i a desenvolupar-ne de noves d’una forma viable i sostenible.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats i donar-los suport en la definició, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats i projectes de l’organització.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Detecció i justificació de les necessitats de forma objectiva.
  • Definició dels objectius, les activitats, la metodologia i el pla de treball.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.