Suport per a la millora de la comunicació

Vols millorar la visibilitat de la teva entitat i de les accions que hi porteu a terme? T’ajudem a redefinir l’estratègia a seguir i els canals a utilitzar per tal de millorar la comunicació externa.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en el desenvolupament i la implementació del pla de comunicació per tal de millorar la visibilitat, sensibilitzar la ciutadania i incrementar la base social.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició del mapa de públics.
  • Definició de l’estratègia comunicativa i dels canals de comunicació.
  • Desenvolupament del pla de comunicació.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.