Suport per a la millora de la participació

Vols millorar la participació de la vostra base social? T’ajudem a posar en marxa accions per millorar la comunicació interna, la gestió de la informació i la participació dels diferents agents de l’organització.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la definició del seu model de participació interna i en el desenvolupament d’accions que fomentin la participació i implicació de la base social.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició del model de participació de l’entitat.
  • Definició d’espais i mecanismes de comunicació, gestió de la informació i participació de la base social.
  • Desenvolupament del pla de participació.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.