Suport per a la millora de la captació de fons

Vols millorar la captació de recursos de la teva entitat? T’ajudem a redefinir l’estratègia a seguir per garantir la realització de les vostres activitats o posar-ne en marxa de noves.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en el desenvolupament i la implementació del pla de captació de fons per tal de garantir la sostenibilitat econòmica de l’organització.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Anàlisi dels punts forts i els febles envers la captació de fons.
  • Establiment de les accions i els canals per a la captació de fons.
  • Desenvolupament del pla de captació de fons.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.