Suport per a la millora de la planificació estratègica

Vols repensar l’entitat i analitzar quin hauria de ser el camí a seguir per tal de donar resposta a les vostres necessitats i a les necessitats de l’entorn? T’ajudem a replantejar l’estratègia a seguir i a definir el vostre full de ruta per als propers anys.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la identificació de les necessitats i reptes a partir de l’entorn i la realitat organitzativa i en la definició dels objectius i les orientacions estratègiques per als propers anys.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició i identificació de les necessitats, els reptes i les fites de l’entitat a partir de l’entorn i la realitat organitzativa.
  • Revisió de la missió, la visió i els valors.
  • Definició dels objectius i les actuacions estratègiques.
  • Desenvolupament del pla estratègic.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.