Suport per a la millora de les competències de l’equip

Vols enfortir les capacitats de les persones que integren la teva entitat? T’ajudem a millorar-ne els coneixements i habilitats i a definir el pla formatiu.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la definició de les competències dels equips i en la posada en marxa d’accions per a la seva capacitació, per promoure la millora contínua en tots els seus àmbits.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Detecció de les necessitats formatives de l’equip.
  • Establiment de les accions i activitats a desenvolupar.
  • Elaboració de programes i accions formatives concretes.
  • Desenvolupament del pla de formació de l’entitat.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.