Assessorament econòmic

El Servei d’assessorament econòmic ofereix suport en matèries de:

  • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, etc.
  • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
  • Fiscalitat: conèixer les obligacions fiscals, les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, etc.
  • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Fundesplai.