Assessorament jurídic

El Servei d’assessorament en matèria jurídica ofereix suport en matèries de:

  • Situacions jurídiques: regularitzacions de les situacions legals, documentals i registrals d’acord amb les normatives vigents.
  • Constitució i dissolució d’associacions i fundacions.
  • Confecció, modificació o adaptació d’estatuts.
  • Confecció d’instàncies, certificats i contractes.
  • Dret tributari i fiscal.
  • Assessorament legal relatiu al voluntariat de l’entitat.
  • Assessorament laboral relatiu als treballadors de l’entitat.
  • Assegurances que cal tenir.
  • Declaració d’utilitat pública.
  • Llei de protecció de dades personals (LOPD).

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Fundesplai.