Assessorament en comunicació i web

El Servei d’assessorament en comunicació i web ofereix suport en matèries de:

 • Comunicació i presència web (aplicacions informàtiques, consultes sobre gestió ofimàtica, quins programes es poden trobar al mercat, etc) fent referència a eines gratuïtes i de qualitat, software lliure i gratuït a l’abast de les entitats.
 • Aplicacions multimèdia.
 • Compartir coneixement, llicències tipus creative commons, i d’altres de codi lliure.
 • Programaris i aplicacions informàtiques.
 • Creació de blocs i el seu funcionament.
 • Eines i conceptes web 3.0.
 • Eines tecnològiques de la societat de la informació i comunicació, eines 3.0.
 • Xarxes socials, canals i eines de comunicació i difusió.
 • Idoneïtat del maquinari informàtic (quin ordinador és millor per les necessitats de l’entitat, cal o no un determinat accessori, perifèrics imprescindibles per l’activitat quotidiana, consells abans d’adquirir material, etc).
 • Suport informàtic: ajudar a les entitats a resoldre qüestions, dubtes i problemes informàtics en general, com problemes i errors de programari, maquinari, xarxes de comunicació.
 • Millora de les comunicacions (què cal fer per tenir Internet, com es dóna d’alta, quin navegador va millor, com es configuren els correus electrònics, gestió de dominis, etc).
 • Millora de la comunicació i difusió de l’activitat i dels projectes.
 • Aplicació de Llei de Transparència.
 • Qualsevol altre que tingui relació amb la matèria objecte d’aquest lot.

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Colectic, SCCL.