Assessorament en altres qüestions (projectes, formació…)

Aquest Servei d’assessorament ofereix suport en matèries de:

  • Disseny i l’elaboració de projectes.
  • Plans de finançament i captació de recursos.
  • Projecte de voluntariat.
  • Plans de comunicació.
  • Informació i orientació en l’elaboració i establiment del Pla de formació del voluntariat de les entitats que s’inicien en aquest àmbit.
  • Informació sobre cursos i recursos formatius per al voluntariat

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Fundació Pere Tarrés.