Premi Voluntariat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), va convocar la XXIVena edició del Premi Voluntariat el dia 27 de juny de 2017 que, en aquesta ocasió, premiava aquells projectes la finalitat dels quals fos, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho.

Arran de l’aplicació de l’Ordre HFP HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017, el Premi Voluntariat 2017 es va suspendre.

Al mes de març d’enguany, una vegada en disposició de crèdit per aquesta actuació, des de la DGACC reprenem la continuació de la tramitació del Premi Voluntariat i es valoraran els projectes presentats en l’esmentada convocatòria.

Tanmateix, i atesa l’excepcionalitat d’aquesta convocatòria, es recorda que l’entitat guanyadora haurà de dur a terme el projecte al llarg de l’any 2018 i, posteriorment, durant el primer trimestre del 2019, haurà de justificar davant l’òrgan competent el projecte realitzat.