Grup de voluntaris amb les mans alçades saludant-se

El Departament de Drets Socials està treballant en la resolució de la convocatòria de subvencions 2023 i ja ha fet pública la seva resolució provisional. Aquest any han presentat sol·licitud per aquesta convocatòria dels ajuts COSPE un total de 1.393 entitats, i s’han presentat 2.505 projectes socials en total a les diferents línies.

La dotació dels ajuts atorgats en aquesta convocatòria és de 38.107.129 euros, un 20% superior a la de l’any passat per a un total de 1.901 accions arreu del territori.

Dins la línia dels programes de caràcter comunitari, voluntariat, enfortiment de l’associacionisme i promoció i reconeixement del poble gitano se subvencionaran 367 accions amb una dotació final de 6.244.999 euros, el que representa un 38,9% més respecte a l’any 2022.

Pel que fa a les línies que específicament donen suport al voluntariat i a l’associacionisme, promogudes per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, les dades mostren un creixement significatiu de les aportacions globals:

  • Foment del voluntariat: s’atorguen 1.981.758,16 € i això representa més que doblar els diners destinats de l’any 2022 en aquesta mateixa línia d’ajuts a foment del voluntariat, amb un increment del 106%, ´més d’un milió d’euros més respecte a l’any passat.
  • Foment de l’associacionisme: s’atorguen 843.111,80 €, que representen un creixement de 67% respecte a la darrera convocatòria i que en valors absolts suposa un creixement de 340.000 € més.
  • Formació del voluntariat en el marc del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya: s’atorguen 115.209,06 €, fet que representa un 20% més respecte a l’any passat amb un increment de 19.000 € més per a la formació programada per les Escoles reconegudes dins del Pla.

Si voleu saber més podeu ampliar la informació seguint aquest enllaç.