Lleida 17 d’octubre 2023

  (*) Els camps amb asterisc són obligatoris.

  Comunicació del Departament a la persona sol·licitant

  Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Actuacions”

  Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials.
  Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades de les persones que participen en activitats de format i finalitat diversos, organitzades per la Direcció General.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
  Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
  Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

  Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades