2a sessió competències

El passat divendres 12 de novembre, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) va organitzar una sessió de treball per a l’elaboració del primer Catàleg de competències de la formació i de l’acció voluntària.

L’Eva Ribera, cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat, va donar la benvinguda a les entitats i va presentar la sessió.

Participants de la sessió

A la sessió van participar la Direcció General de Joventut, l’associació Àgora, la Fundació Pere Tarrés, la Federació de Centres Juvenils Don Bosco, la Fundació Autònoma Solidària, la Coordinadora Mentoria Social, la Federació Catalana de Voluntariat Social i han excusat la seva assistència l’entitat Ferrer i Guàrdia i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, col·laboradors del projecte.

La participació de les entitats del sector és primordial per l’experiència en els processos d’identificació i acreditació de competències transversals de voluntariat. La posada en marxa del projecte s’impulsa des de la DGACC i compta amb la direcció tècnica de l’experta Cris Bolívar i l’equip de facilitadors d’Essential Institute.

Catàleg de competències

L’objectiu de la sessió ha estat fomentar el debat entorn de les competències de l’acció voluntària per disposar d’un primer Catàleg fort, innovador, alineat amb l’esperit del voluntariat i coherent amb els estàndards europeus en relació amb l’aprenentatge al llarg de la vida, en col·laboració amb el mateix sector i amb la resta d’agents implicats.

El projecte permetrà identificar les competències que es treballen a través dels cursos que formen part del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya així com aquelles vinculades a l’acció voluntària, necessàries per a la formació, avaluació i certificació.

Planificació

De cara al 2022, la feina continuarà amb la participació de totes les entitats de voluntariat de base i de les persones voluntàries que en formen part i després d’una segona sessió de contrast amb les entitats expertes, es preveu comptar amb la versió definitiva del catàleg.

El procés de treball del Catàleg i de les seves fases es podrà seguir a través de la web voluntariat.gencat.cat.