El responsable de voluntariat de Càritas Barcelona, lsaac Companyó, i la cap de Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eva Ribera, han donat la benvinguda a les 16 escoles que han participat a la trobada.

Tot seguit, i amb la idea que les escoles aprofundeixin en coneixement mutu, Jaume Casassas, responsable de l’escola de formació de Càritas Barcelona, ha mostrat l’espai de Càritas Barcelona i ha presentat el pla de formació de l’escola que consisteix en la formació general i la formació específica. També ha afirmat que el nombre d’accions formatives ha crescut un 39% durant el curs 2017-2018. A més a més, ha donat a conèixer els cursos actuals i per finalitzar, ha exposat els reptes de futur de l’escola.

Al seu torn des de la DGACC, la tècnica de la gestió administrativa del PFAVC, Marina Arroyo, ha presentat les dades bàsiques de la memòria 2018 del PFAVC. L’any 2018 el nombre de cursos han estat 146 (52 d’iniciació al voluntariat, 85 de l’àmbit de sectors i 9 de l’àmbit de gestió), que representen un total de 1978 hores de formació. El total d’alumnes han estat de 2.416 (1.680 dones i 736 homes) i s’han fet cursos a 35 municipis diferents i 6 formacions en línia.

Seguidament l’Araceli Crespo, responsable del PFAVC, ha passat a explicar el procés d’adaptació i actualització de l’Aula Virtual del Pla, en col·laboració amb Colectic, per millorar l’experiència formativa en línia. També ha parlat sobre el Curs d’iniciació al voluntariat (CIV) en línia que s’està modificant amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés, per donar resposta a les propostes de les diverses esoles en relació amb la incorporació de noves metodologies, canals i formats, per a fer-lo més atractiu.

Com a novetat s’ha anunciat que finalment tirarà endavant una col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació, que repren el treball iniciat fa un temps perquè les formacions del PFVC es dissenyin en clau de formació per competències d’acord amb el marc europeu d’aprenentatge al llarg de la vida i, per tant,  amb l’horitzó de facilitar a les persones l’obtenció d’una certificació oficial.

Per finalitzar, s’ha organitzat una dinàmica de grups per intercanviar idees amb motiu de la celebració del 25è aniversari del PFAVC d’enguany. El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda.