Impressió de dues mans amb un cor vermell en mig.

Hi ha molt motius que ens poden moure a fer un voluntariat, i cadascú de nosaltres ha de valorar que el pot aportar fer un voluntariat i que està disposat a fer de forma altruista pels altres o per sumar amb la seva acció voluntària, en cada un dels àmbits del voluntariat que existeixen.

Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat, sòlid i de gran tradició, que ha constituït part de la seva identitat. Les persones compromeses en l’acció col·lectiva a partir de la implicació en associacions d’índole diversa, amb llur actuació voluntària, lliure i compromesa, han contribuït a la millora constant de les condicions de vida, entesa en tots els seus àmbits, i en el desenvolupament de la societat i la cultura catalanes.

La LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, recull 17 àmbits de voluntariat i deixa palès que el voluntariat s’esdevé en el moment en què la persona es vincula a un programa dut a terme per una entitat privada sense ànim de lucre perquè desitja canviar una realitat determinada que percep i valora com a desajustada, amb la voluntat de transformar-la i millorar-la, per la qual cosa cal entendre que el voluntariat és una actitud social que respon al sentiment de sentir-se solidari i alhora beneficiari de l’acció, i es duu a terme des de la sensibilitat per detectar situacions i necessitats diverses que requereixen actuacions.

Així, la Llei parla que són activitats d’interès general per fer les que es poden realitzar en algun d’aquests àmbits:

 1. Els serveis socials.
 2. Els serveis sanitaris.
 3. L’atenció i el suport a les famílies.
 4. L’associacionisme educatiu.
 5. L’oci i el lleure.
 6. La cultura.
 7. L’esport.
 8. La justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau i la cooperació.
 9. El voluntariat internacional.
 10. La defensa del medi ambient.
 11. La igualtat de gènere i el respecte per la identitat i l’orientació sexuals.
 12. La joventut.
 13. La gent gran.
 14. El millorament de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social.
 15. Les activitats comunitàries i veïnals.
 16. Els moviments ateneistes.
 17. La protecció dels animals.

Les activitats que es basen en els principis de l’acció voluntària que estableix l’article 4 de la Llei: “la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat, el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia respecte als poders públics. Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa.”

  Els Punts de Voluntariat, tenen informació sobre les entitats que estan actuant amb programes de voluntariat molt a prop teu i el Portal Connecta’t al voluntariat de la Generalitat de Catalunya posa en contacte les ofertes de voluntariat de les entitats censades al Registre d’Entitats de Voluntariat amb les persones que volen fer voluntariat, ajuda a difondre projectes i a trobar persones interessades a fer un voluntariat.

  Vols fer voluntariat? Explica’ns quin voluntariat vols fer i rep propostes de voluntariat! Registra’t