L’Oficina del Voluntariat està emmarcada dins de Vilafranca pel Voluntariat que és un projecte municipal de promoció del voluntariat que busca respondre a les necessitats i demandes de les entitats socials, esportives, culturals, mediambientals o educatives i de les persones voluntàries de la vila, alhora que vol convertir-se en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat.

La tasca que fan els voluntaris i voluntàries en entitats i associacions té un gran valor per a la societat. Des de Vilafranca pel Voluntariat, s’ha impulsat l’elaboració d’aquest vídeo per donar visibilitat i difondre la tasca dels voluntaris, voluntàries i entitats.