Descripció:
Aquest servei respon a la voluntat d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat en tots els seus àmbits, fomentar la participació democràtica de la ciutadania i la seva incidència en els afers públics. Ampliarà els serveis i suports que l’Ajuntament ofereix per donar una atenció més personalitzada i integral. Així mateix, serà la forma d’establir un referent principal en la relació amb l’Administració, evitant la multiplicitat de circuits i protocols de relació i funcionament i oferint així una atenció més homogènia.
Municipi:
Sabadell
Comarca:
Vallès Occidental
Adreça:
VAPOR CODINA (c. Blasco de Garay, 19, Sabadell) – Sabadell, Vallès Occidental
Horaris:
Dimarts de 16 a 18 h i dijous de 10 a 13 h. HORARI ESPECIAL ESTIU: JULIOL dijous de 10 a 13 h, AGOST tancat
Correu electrònic:
Telèfon:
93 745 31 84
Tipus de servei:
Punt de Voluntariat