Aquest servei respon a la voluntat d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat en tots els seus àmbits, fomentar la participació democràtica de la ciutadania i la seva incidència en els afers públics. Ampliarà els serveis i suports que l’Ajuntament ofereix per donar una atenció més personalitzada i integral. Així mateix, serà la forma d’establir un referent principal en la relació amb l’Administració, evitant la multiplicitat de circuits i protocols de relació i funcionament i oferint així una atenció més homogènia.