El punt de voluntariat de la Noguera té com a objectiu principal promoure el voluntariat a la comarca de la Noguera. Aquest neix amb la intenció de fomentar la participació ciutadana, la cohesió social i la convivència fent de pont entre les persones que volen fer voluntariat i les entitats que tenen voluntaris. A més a més de realitzar tasques per fer créixer i millorar la tasca solidària de les persones de la comarca, mitjançant la formació i activitats de sensibilització.

Objectius generals:

  • Promoure el voluntariat entre la ciutadania.
  • Identificar el teixit associatiu i el voluntariat del territori.
  • Millorar la visibilitat de l’associacionisme i el voluntariat, acostant els seus projectes a la ciutadania.

Objectius específics:

  • Promocionar i enfortir el teixit associatiu a través de l’assessorament, la formació i la captació de noves persones voluntàries.
  • Promocionar i informar dels projectes de voluntariat de les entitats.
  • Assessorar a aquelles persones que volen fer voluntariat però no coneixen l’oferta i no saben a on dirigir-se.
  • Cobrir les necessitats de formació tant de les entitats com del voluntaris i voluntàries.