• Suport a entitats en la difusió dels seus projectes i en temes d’organització interna i relació amb altres entitats i l’entorn.
  • Informació i assessorament als ciutadans en relació amb qüestions generals de voluntariat i els diversos programes del territori.
  • Relació i col·laboració amb els altres Punts de voluntariat de la comarca.