Ofereix informació, orientació i assessorament a associacions a les persones interessades.

Tipus de servei:

  • Informació, orientació i assessorament a associacions, tant per la seva creació com millora del funcionament.
  • Acollida, informació i derivació a les entitats a persones que volen ser voluntàries.
  • Derivació de persones que volen participar a crides de col·laboració puntuals del municipi.