El voluntariat es defineix com el conjunt d’accions i activitats d’interès general, motivades per l’altruisme i la solidaritat, desenvolupades per persones voluntàries, que sense contraprestació econòmica decideixen dedicar part del seu temps al servei d’altres a través d’un compromís de transformació de la societat.

El Punt de Voluntariat és un servei adreçat a:

  • Sensibilitzar i promoure el reconeixement social de l’acció voluntària, facilitant la col·laboració entre entitats i les persones voluntàries.
  • Treballar amb les entitats per a la promoció del voluntariat, orientant-les en la millora de la seva gestió per obtenir més impacte social.
  • Donar suport a les entitats en temes de gestió, com poden ser assessorament, acompanyament en la creació de programes de voluntariat i en la implementació dels seus plans de voluntariat, crides per a la captació de persones voluntàries, assegurances…
  • Informar i acompanyar a les persones que vulguin integrar-se com a voluntàries a una entitat.
  • Oferir formació a les persones voluntàries i al teixit associatiu en matèria de voluntariat.
  • Fer de pont entre les  entitats i les persones voluntàries.