L’Ajuntament, amb la voluntat de millorar i enfortir el teixit associatiu de la ciutat i coordinar les iniciatives de voluntariat existents i futures, posa en marxa l’anàlisi de la situació de les entitats del municipi per tal poder obtenir una diagnosi actualitzada de l’estat del voluntariat.

Aquesta diagnosi, que es desenvoluparà durant el que queda d’any i a inicis del 2018, servirà com a pilar fonamental per treballar en la construcció d’un nou Punt de Voluntariat que pugui esdevenir espai de referència al municipi per a les entitats i persones interessades en aquesta tasca tan important, la del voluntariat.