El Punt del Voluntariat de Granollers es un projecte destinat a promoure la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat, vinculant les persones interessades en fer voluntariat a Granollers, amb alguna entitat sense ànim de lucre que desenvolupi projectes en aquest àmbit.

QUÈ OFEREIX?

Aquest projecte es presenta com una oficina d’atenció que desenvolupa les següents activitats:

  • Informa a les persones que volen fer voluntariat.
  • Gestiona una borsa de voluntaris/àries.
  • Informa a les entitats que volen integrar la figura del voluntariat als seus projectes
  • Vincula al/la voluntari/ària a les entitats.
  • Programa formació per al voluntariat i les entitats,.
  • Impulsa campanyes de foment i sensibilització.