El Punt de Voluntariat és un servei d’informació i assessorament en matèria de voluntariat, dirigit tant a les persones com a les entitats que ho sol·licitin.

Aquest servei funciona amb dues borses, una borsa de voluntaris i voluntàries i una altra d’entitats de Voluntariat que tenen un projecte de voluntariat.

Les persones que estan disposades a oferir el seu temps de manera solidària omplen un formulari on apunten les seves preferències, experiències i disponibilitat. Tenint en compte aquests ítems els hi fem arribar les ofertes de voluntariat.

D’altra banda, les entitats de voluntariat, ens comuniquen en quins moments necessiten persones voluntàries, ja sigui per un nou projecte, per un punt de feina o perquè hi ha hagut alguna desvinculació.

Per tant, el servei ofereix:

  • Informació i assessorament
  • Derivació dels voluntaris i voluntàries a les entitats
  • Seguiment dels projectes de voluntariat i les persones que hi participen
  • Formació per facilitar la tasca de les persones voluntàries i de les entitats
  • Suport i col·laboració amb les entitats de voluntariat

 

Punt de Voluntariat de Cornellà