Descripció:
El Punt del Voluntariat és un espai creat per l’Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat per informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en aquest àmbit. Els seus objectius són reconèixer la tasca i els valors del voluntariat i donar-hi suport. Entre altres serveis, s’ofereix acompanyament a les persones que vulguin fer voluntariat en alguna entitat, accions de formació i campanyes de foment, sensibilització i suport a les crides de voluntariat. El Punt del Voluntariat està ubicat a l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14).
Municipi:
Terrassa
Comarca:
Vallès Occidental
Adreça:
Rv. de Montserrat, 14 (08221 Terrassa) Atri Ajuntament – Terrassa, Vallès Occidental
Horaris:
Dimarts i dijous de 10.00 a 13.00 h. i dimecres de 16.00 a 19.00 h.
Correu electrònic:
Telèfon:
937 397 000 (ext.:7320)
Tipus de servei:
Punt de Voluntariat