És el servei de referència del voluntariat a l’Ajuntament de Rubí. Les funcions del servei són:

  • Donar suport a la xarxa de voluntariat a Rubí per consolidar i atendre les xarxes veïnals de suport i els grups i plataformes informals de voluntariat, així com les entitats socials que atenen persones en situació de vulnerabilitat.
  • Assessorar i acompanyar les persones que vulguin fer un voluntariat.
  • Assessorar i acompanyar entitats en gestió de voluntariat.
  • Elaborar un programa de formació, conjuntament amb les entitats del municipi, per millorar l’impacte de l’acció del voluntariat.

Punt de voluntariat Rubí