El Punt VAC (Voluntariat d’Acció Ciutadana) és un punt de trobada, orientació i assessorament per a entitats i persones amb vocació solidària i ganes de fer un poble millor.

Aquest servei municipal vol promoure la cultura de la participació ciutadana a través del voluntariat, vinculant les persones interessades en fer voluntariat amb alguna de les enitats sense ànim de lucre del municipi.

Dóna servei a entitats i persones que volen col·laborar. El Punt VAC les posa en contacte tenint en compte la disponibilitat, els interessos i les habilitats de cada part. A través del Punt VAC es poden establir col·laboracions estables o puntuals en activitats que poden estar vinculades a múltiples camps: acció social, cultura popular, esport…