Fitxes amb competències necessàries per fer voluntariat

Drets Socials i l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya impulsen les polítiques públiques de reconeixement de les competències en l’àmbit del voluntariat.

El primer conveni va permetre definir el mètode i els processos que havien de donar fiabilitat a la feina d’anàlisi de les formacions del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) i iniciar la tasca d’identificació de competències que també eren presents en la formació professional. Del treball col·laboratiu amb les escoles i amb els equips de treballen les metodologies, i amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, el reconeixement de la formació que les persones voluntàries necessiten per a dur endavant la seva feina ha recorregut un llarg camí i pròximament es podran veure els resultats, tant en difusió dels cursos, com en els certificats dels i les alumnes. Altrament, va permetre d’aprofundir a les escoles i a les entitats del sector, entorn les competències clau de l’acció voluntària que ha permès l’elaboració d’un Catàleg i diccionari de competències i meta-competències transversals de l’acció voluntària, amb participació oberta a totes les persones voluntàries, i del qual s’està pendent d’aprovació definitiva.

Segon Conveni signat

Aquest segon conveni, vol aprofundir i ampliar els mètodes i processos que han de poder garantir la continuïtat de la feina feta tenint en compte que el Pla (PFAVC) es mou, iniciar la certificació de les formacions a les persones voluntàries, difondre l’acreditació entre les persones voluntàries que participen en les formacions i a les entitats de voluntariat, impulsar eines que ajudin les entitats a certificar les persones voluntàries, i promoure -en el marc del sector associatiu i de voluntariat i de les escoles del Pla- la formació d’assessors i avaluadors de competències professionalitzadores amb la idea d’incorporar noves mirades i sensibilitats en els processos d’acreditació.

El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC), es va aprovar per l’Ordre de 2 de juny de 1994. El Pla va donar visualització institucional a les entitats que duien a terme aquesta formació, i d’això fa quasi trenta anys. Des d’aleshores les escoles de formació reconegudes no han parat de treballar per adaptar-se a la nova realitat del voluntariat, la seva diversitat i especialització i també per adaptar-se als nous models i metodologies formatives, i a les noves propostes que sorgien de l’evolució del sector.