El procés, que  comptarà amb 4 fases de treball, contemplarà la participació de les escoles de formació, d’experts independents, així com del CAVC. El PFVC va néixer el 1994 per afavorir i promoure la formació de persones voluntàries.

El PFVC va néixer ara farà 21 anys per afavorir, promoure i visualitzar la formació que les persones voluntàries necessiten per a dur endavant la seva tasca, així com les escoles i entitats de formació que durant molt de temps s’han ocupat d’aquesta tasca.

L’objectiu  de la reforma és modificar l’actual regulació del Pla de formació del voluntariat de Catalunya per tal d’adaptar-la al moment actual i als reptes de futur, així com vincular-lo més estretament a l’estratègia d’enfortiment del sector associatiu i de voluntariat també present en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015.

Passats aquests 20 anys, des de la DGACC es fa una bona valoració del PFVC i del seu desenvolupament si bé,  amb el temps, alguns aspectes s’han desdibuixat o han perdut sentit.  L’evolució del voluntariat en aquesta anys fa també recomanable que el PFVC pugui disposar d’una nova regulació que reculli tots aquests avenços, impulsi noves realitats i incorpori aspectes clau per al sector.

El procés de reforma, que es va iniciar aquesta darrera setmana,  està previst que s’allargui fins el mes de juny i comptarà amb la validació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

 

+  informació sobre el PFVC a Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya

+  informació sobre tots els cursos del PFVC a  Catàleg de cursos

+  informació sobre convocatòries per al 2015 a Agenda de cursos