El dia 16 de juliol es va publicar l’edicte pel qual se sotmet a Informació Pública l’Avantprojecte de Llei del Voluntariat.  El termini per presentar observacions s’inicia el dia 17 de juliol i s’acaba el dia 2 d’agost. Per més informació entreu a Informació Pública del Departament de Benestar Social i Família.