Assignació de places a La Marató de TV3

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) per segon any consecutiu posem en marxa un sistema d’inscripció per sorteig de les persones voluntàries a La Marató de TV3.

La inscripció com a persona voluntària no serà immediata sinó que caldrà fer una preinscripció prèvia per participar al sorteig de les places disponibles.

Aquest sistema vol donar més opcions a les persones interessades en ser voluntàries a La Marató.

Funcionament del sistema d’inscripció a La Marató. Què cal fer per poder participar?

Pas número 1: La Preinscripció

Totes aquelles persones interessades en ser voluntàries a La Marató han de fer la seva preinscripció:

 • Entre el 17 d’octubre de 2018 a les 10 h, i el 31 d’octubre a les 10 h, a través de la pàgina web marato.voluntariat.org. Cada persona només es pot preinscriure una sola vegada.
 • En el moment de la preinscripció es podrà escollir la seu on es vol fer de voluntària i seleccionar la preferència de tasca i torn per ordre de prioritat. És a dir:
  • La primera selecció de tasca i torn que es faci, serà l’opció prioritària i la primera que el sistema tindrà en compte a l’hora d’adjudicar una plaça.
  • La segona selecció de tasca i torn serà l’opció menys prioritària i només es tindrà en compte si la primera opció està ocupada.
 • En el moment de la preinscripció, el sistema assignarà de forma automàtica a cada persona un número que serà la referència pel sorteig posterior (veure pas 2).
 • La via de comunicació amb les persones preinscrites serà el correu electrònic.

Pas número 2: El Sorteig

Un cop finalitzat el termini de preinscripció es farà un sorteig públic que determinarà el número de tall a partir del qual s’assignaran les places entre les persones preinscrites, segons l’ordre i les preferències escollides.

Pas número 3: L’assignació de places

El sistema començarà a assignar places a partir de la persona que tingui el primer número del sorteig i continuarà amb la següent fins arribar a adjudicar totes les places disponibles.

Per cada persona es validarà la seva primera opció; si d’aquesta opció no queden places lliures el sistema validarà la segona opció i l’adjudicarà si està lliure, i si d’aquesta segona opció no hi ha places lliures quedarà en llista d’espera per a possibles baixes.

Pas número 4: Acceptació de la plaça assignada

Una vegada el sistema hagi adjudicat una plaça, la persona rebrà un correu electrònic indicant la plaça assignada, que caldrà acceptar.

El sol fet de rebre el correu electrònic notificant l’assignació d’una plaça no té validesa si no s’accepta la plaça, per tant cal estar molt atent i acceptar la plaça dins del límit per a fer-ho: si la plaça no es confirma en 72 hores es perdrà i s’adjudicarà a una altra persona.

Llista d’espera

 • S’establirà una llista d’espera per a les persones que no obtinguin plaça. La llista d’espera estarà activa fins el 9 de desembre.
 • En el cas que no es confirmi la plaça es denegarà l’adjudicació i es requerirà a la persona següent de la llista d’espera, que haurà d’acceptar l’assignació en un termini màxim de 72 hores.
 • En el cas que quedin places vacants al finalitzar tot el procés d’assignació, s’obrirà un període d’inscripció directe per ordre de sol·licitud. En aquest cas, les inscripcions es realitzaran per Internet a través de la pàgina web marato.voluntariat.org.
  En el cas que alguna persona es doni de baixa un cop hagi finalitzat el procés d’assignació, s’oferirà la plaça a la llista d’espera o per inscripció directa a través de la pàgina web marato.voluntariat.org.

Pas número 5: La Formació

Totes les persones amb la plaça adjudicada definitivament (una vegada acceptada) que vulguin participar a La Marató de TV3 han de fer una formació prèvia. Aquesta formació es podrà realitzar via presencial o en línia, i garanteix que les persones voluntàries col·laborin de forma efectiva durant l’esdeveniment.

 • En el cas de no completar la formació, l’organització es reserva el dret a denegar la plaça assignada.

Durant tot el procés les persones preinscrites podran accedir al seu espai d’usuari per consultar les seves dades i conèixer l’estat de la seva sol·licitud.