El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha publicat al DOGC l’Ordre i la convocatòria de les subvencions per incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, adreçades als ajuntaments i a les entitat sense finalitat de lucre.

Aquests ajuts van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin entre 18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals durant 6 mesos també en entitats sen finalitat de lucre.

Algunes de les claus del programa d’ajuts

  • El termini per presentar la sol·licitud està obert entre el 4 d’agost i el 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
  • Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de petició de la sol·licitud.
  • Les entitats han de cercar i seleccionar els/s joves que compleixen aquest requisits i un cop concedida la subvenció, contractar-los. Les persones joves s’han d’inscriure prèviament al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Els serveis professionals en pràctiques han de començar, com a molt tard, el 15 de novembre de 2016.
  • La justificació dels ajuts opera per un sistema de mòduls, on cada contracte laboral en pràctiques està valorat en 11.000€

Podeu consultar un resum del contingut de les bases i convocatòria en aquest enllaç

El SOC ha posat una bústia de contacte a disposició de les entitats que tinguin algun dubte:treballiformacio.soc@gencat.cat