Ahir, 2 de juliol, s’han publicat les bases per la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al DOGC (ORDRE TSF/127/2019, de 27 de juny)

F: Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano:

  • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
  • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).
  • F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
  • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).
  • F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
  • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).
  • F.7 Activitats de prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Pròximament, es publicarà la convocatòria d’aquestes subvencions per a entitats sense ànim de lucre.