Subvencions per a entitats que volen contractar joves de 18 a 29 anys

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una línia per a la contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Poden participar en aquesta convocatòria ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Aquests ajuts van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin entre 18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals durant 6 mesos.

Per poder participar els/les joves han d’estar inscrits com a beneficiaris a la Garantia Juvenil i reunir tots els requisits per poder ser contractats en pràctiques (disposar de títol universitari, graus mig o superior de Formació Professional, o equivalent i que no hi hagi transcorregut més de cinc anys des de la seva obtenció).

És important destacar que les persones joves que hagin participat al Programa a la convocatòria de l’exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d’enguany.

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Les entitats sense ànim de lucre han de fer arribar el formulari de sol·licitud i la documentació annexa a través de Tràmits Gencat.

Informació important dels ajuts:

• El termini de presentació de sol·licituds està obert entre el 26 de juliol fins el dia 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.
• Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de petició de la sol·licitud.
• Les entitats han de cercar i seleccionar els/les joves que compleixen els requisits de la Garantia Juvenil, i un cop concedida la subvenció, contractar-los.
• Els/les joves han d’estar inscrits com a beneficiaris a la Garantia Juvenil i reunir tots els requisits per poder ser contractats en pràctiques (disposar de títol universitari, graus mig o superior de Formació Professional, o equivalent i que no hi hagi transcorregut més de cinc anys des de la seva obtenció).
• El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d’aquesta convocatòria és el 30 de novembre de 2017 (inclòs), i la data màxima de finalització és el 30 de maig de 2018 (inclòs).
• La justificació dels ajuts opera per un sistema de mòduls, on cada contracte laboral en pràctiques està valorat en 11.000 euros.
• El nombre màxim de persones a contractar per cada entitat és de 4.

El SOC ha posat una bústia de contacte a disposició de les entitats que tinguin algun dubte: areatransversalgj@gencat.cat.

Normativa:

Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Més informació a: Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil.