Presentació

Aquest taller proporcionarà un marc teòric de referència, però sobretot permetrà experimentar i entrenar les habilitats o competències que calgui optimitzar en cada cas amb una metodologia vivencial. Treballarem amb les persones participants a partir de la reflexió, l’autoconeixement, l’esperit lúdic i la creativitat, i crearem un espai protegit que faciliti l’intercanvi d’experiències i la connexió amb energies emocionals creadores i motivadores.

S’utilitzaran recursos singulars com a idees força, relats i dinàmiques personals i de grup que afavoreixen comprendre i integrar aspectes complexos d’una manera senzilla i profunda.

Continguts

• Conceptes clau
• Visió general del model pentagonal de les cinc competències emocionals
• Consciència emocional: el primer pas per desenvolupar les competències emocionals

  1. Presa de consciència dels nostres sentiments i emocions: capacitat de percebre’ls amb precisió i de comprendre’n les causes.
  2. Donar nom a les emocions. Eficàcia en l’ús del vocabulari emocional. Identificació i etiquetatge. El llenguatge i l’expressió de les emocions. El “sac del fatal”.
  3. Comprensió de les emocions dels altres. Capacitat de percebre amb precisió les emocions i els sentiments dels altres i d’implicar-se empàticament en les seves vivències emocionals.
  4. L’eix P-E-A. Interacció entre emoció, cognició i comportament.
  5. Relació entre emocions i necessitats.
  6. Els estils relacionals.
  7. La nostra casa emocional.

Formadora: Carme Pujol, educadora emocional, coach i especialista en comunicació no violenta.