La coordinadora general de la de la Fundació Esplai Girona, Glòria Esteve, i la cap de Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eva Ribera, han donat la benvinguda a les 16 escoles que han participat a la trobada.

Escola de l’Esplai de Girona

Seguidament, Berta Espona, responsable tècnica de l’Escola de l’Esplai de Girona, ha explicat l’estructura de la Fundació i el paper que hi juga l’escola. Ha  donat a conèixer la filosofia i estil educatiu de les accions formatives que es fan des de l’escola i ha donat dades de formació sobre l’any 2018 i les disponibles del 2019. També ha fet incís sobre l’impacte dels cursos del PFVAC en el total de les formacions que fa l’escola i ha posat l’accent sobre la importància del paper que juguen els professors en la transmissió no només de continguts sinó sobretot d’actituds, que estan en la base del voluntariat.

Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Seguidament, l’Araceli Crespo, responsable del PFAVC, ha explicat de totes les accions proposades per les mateixes escoles de formació en el marc de celebració del 25è aniversari del Pla.
A més a més, ha presentat breument les sis monografies sobre la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha impulsat en col·laboració amb diferents entitats, amb la finalitat que les escoles les puguin incorporar com a materials de consulta o de referència en els cursos amb continguts relacionats.

Per tancar l’espai d’informació la Marina Arroyo, tècnica administrativa del Pla amb les escoles, recorda i actualitza aspectes relacionats amb la gestió del Pla i el paper de les escoles i comenta la imminent posada en marxa, al web voluntariat.gencat.cat, d’un espai d’intranet i extranet per facilitar la gestió i el treball col·laboratiu.

Per finalitzar, les escoles del Pla han participat en una dinàmica de treball per intercanviar idees i experiències sobre com millorar la seva implicació per donar a conèixer el Pla des de la seva pròpia realitat.

25è aniversari del Pla

El PFAVC, que enguany celebra el seu 25è aniversari, és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa i reconeix el Govern i compta amb la participació d’escoles de formació d’experiència reconeguda que n’imparteixen la formació.