Una trentena de Federacions dels diversos àmbits de voluntariat assisteixen a la reunió de presentació del II Pla Nacional , convocada pel CAVC
 

Més de 30 entitats de segon nivell es van trobar ahir, 5 de febrer, a la Casa del Mar de Barcelona, convocats pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

La reunió, que volia donar a conèixer la proposta de II PNAV i implicar el món associatiu i de voluntariat en el seu desplegament i implementació, va ser conduïda, de manera conjunta, pels membres del Consell que representen els diferents àmbits associatius i del voluntariat i els representats de la Subdirecció general de Cooperació Social i Voluntariat de la DGACC.

Al llarg de la reunió es va poder conèixer com s’estructura aquest nou II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, però sobretot conèixer perquè s’ha fet, pensat i articulat d’aquesta manera.

La nova proposta de treball té molt en compte els resultats de l’avaluació del I PNAV , i els principals reptes són:

ACONSEGUIR QUE EL PLA SIGUI UNA ESTRATÈGIA
per a tots (entitats, administracions)
feta per tots (participada i accionada des de entitats, administracions, i el propi voluntariat coma subjecte actiu!!
Que aglutini
Que permeti i animi la sincronia d’actuacions “comunes”

ACONSEGUIR QUE l’EXECUCIÓ DEL PLA (FER PLA):
Gener impacte positiu
Faci avançar cap als resultats esperats
Aconsegueixi una millora substancial en aquells objectius aspectes que (en el territori/en el sector) s’han prioritzat

Els representats de les entitats al CAVC, que actuaran com a equips motors del PNAV, van convidar la resta de federacions dels seus respectius àmbits a sumar-se al II PNAV i assumir un rol dinamitzador entre les entitats que tenen federades, per tal que el Pla pugui tenir sentit per a cadascuna de les entitats sigui quin sigui el seu volum i el seu territori.

La voluntat, reiterada al llarg de la reunió en les diverses intervencions dels membres del CAVC va ser “anar a la una, sabent que sumem en la mateixa direcció, per poder constatar avenços reals en allò que ara és important per al sector”.

En el decurs de la reunió, es va anunciar que ja s’estan duent a terme convocatòries per explicar el Pla a d’altres agents, i es va convidar les federacions assistents a fer propostes concretes per a la difusió del Pla en relació a les seves entitats membres i/o als territoris en els quals aquestes es despleguen.