El tràmit de sol·licitud per formar part del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya ja es pot fer electrònicament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. També es poden tramitar electrònicament la modificació de les dades de les entitats i la sol·licitud de baixa del Cens.

Les entitats de voluntariat que ho desitgin ja poden  tramitar electrònicament la sol·licitud d’alta al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.

Aquest tràmit s’ha de fer a través de l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits) de la Generalitat. En aquest espai web es pot trobar tota la informació necessària per a la realització del tràmit del Cens. Per altra banda, també s’hi pot trobar el formulari de sol·licitud d’alta i l’annex de dades específiques que cal adjuntar.

Per aquelles entitats que ja formen part del Cens, tenen disponible també la modificació de les seves dades i la sol·licitud de baixa del cens de forma electrònica, des del mateix espai de l’OVT

El tràmit electrònic és una possibilitat que es posa a disposició de les entitats, però tant la sol·licitud d’alta al Cens com la modificació de les dades de les entitats censades i la sol·licitud de baixa del Cens d’entitats es poden continuar fent com fins ara, de forma presencial, presentant per registre la sol·licitud del tràmit desitjat i la documentació que l’ha d’acompanyar.

Si voleu tenir més informació sobr el tràmit del cens i la documentació que cal presentar podeu consultar l’espai Cens d’entitats a voluntariat.gencat.cat