reunió escoles del Pla _el pra

Trobada de les Escoles del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat (PFAVC) a la seu de Fundesplai al Prat del Llobregat 

El dimarts 7 de març el Centre de formació de Fundesplai, va fer d’amfitrió de la reunió d’aquest semestre. Amb la presència de gran part de les escoles que pertanyen al Pla i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. En Marc Viñas Artola, Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat va traslladar a les escoles la importància de la feina coordinada per impulsar la formació més enllà, tant ampliant la virtualització de formacions com l’ús de l’Aula virtual. 

Les trobades

Aquestes trobades tenen caràcter semestral  i es treballa coordinadament amb totes les escoles  del Pla. S’aborden  diferents temes relacionats amb la gestió del Pla i la seva coordinació, la seva pedagogia i la virtualització, buscant sempre la millora contínua i la capacitat d’adaptar-se a les noves realitats. 

En aquesta ocasió també hi va haver espai per a fer reton de les propostes recollides en la darrera reunió del mes d’octubre del 2022, entorn les necessitats dels equips de direcció i coordinació de les escoles i de les docents del Pla que demanen més incidència en les qüestions pedagògiques, més simplificació administrativa i un augment de la difusió de PFAVC. La responsable del PFAVC a la DGACC, Araceli Crespo va, fer arribar a les escoles el treball que s’està fent en relació amb la simplificació de les tramitacions, així com  la necessitat de poder establir un nivell de reunió a escala de coordinació.  

Pel que fa a la comunicació, des de la DGACC, es té molt clar que cal prioritzar aquesta major difusió del PFAVC i de la formació. A la trobada, la Núria Ruiz, que encara els temes de comunicació de voluntariat a la DGACC, va detallar algunes de les accions que s’han previst en els canals habituals (l’Abast, la web…) i va mostrar algun altre possible recurs de difusió. 

Al seu torn, les escoles van poder fer aportacions, entorns alguns dels temes més relacionats amb la coordinació, i també fer propostes de cara a la difusió del Pla en relació amb els 30 anys que s’escauen el pròxim juny del 2024. 

El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

El Pla de Formació, vol potenciar les habilitats i les competències de les persones voluntàries, gràcies a una formació de qualitat, sorgida de l’experiència i la pertinença de les escoles al pròpi sector associatiu. Aquesta formació, reconeguda per la Direcció General d’Acció Cívica i comunitària reforça l’acció voluntària per tal que esdevingui tan positiva per a les persones voluntàries com per l’impacte de les seves accions i els projectes de les entitats. 

En aquest vídeo podreu conèixer més informació del PFAVC:

 

Imatges de la trobada: