Del 18 al 20 de març el soci anglès del projecte organitza una trobada d'estudi que permetrà conèixer algunes de les bones pràctiques proposades per aquest país.

 

La trobada d’estudi que aquesta setmana se celebra al districte d’ East Reading per poder compartir qüestions relacionades amb el voluntariat i l’ocupabilitat, convida als membres del projecte VERSO a compartir reflexions amb d’altres membres i organitzacions del comtat. La trobada també vol facilitar als altres socis del projecte VERSO el coneixement més concret de les pràctiques presentades per l’equip anglès de cara a facilitar la fase d l’estudi de transferibilitat de les pràctiques seleccionades d’un país a l’altre. Un membre de l’equip català assisteix a la trobada amb la intenció de conèixer més a fons dues de les bonespràctiques angleses que de manera total o parcial podrien ser replicables a Catalunya.

Si voleu llegir un resum de les bones pràctiques del projecte VERSO, podeu seguir aquest enllaç: BONES PRÀCTIQUES