Pla de formació per competències

En el marc del treball col·laboratiu que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) manté amb les escoles del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC), avui s’ha celebrat una reunió per ressituar el projecte, i presentar el pla d’acció del 2021.

Transformació del PFAVC

La transformació del PFAVC té com a objectiu augmentar la qualitat i el nivell de reconeixement social de les competències adquirides per les persones voluntàries a través dels cursos del Pla. Aquestes competències es relacionen amb la formació formal professionalitzadora i amb les competències transversals que també són pròpies de l’acció voluntària. En efecte, la certificació oficial de la formació del voluntariat permetrà acostar-la als processos d’acreditació de competències.

Context i planificació 2021

A la trobada, la DGACC ha exposat el context del procés de transformació del PFAVC des de l’any 2015 fins a l’actualitat i ha presentat els reptes d’enguany, que suposa el tercer any de col·laboració amb l’Institut Català de les Qualificacions Professionals del Departament d’Educació (que recentment ha esdevingut l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya).

Quant a la planificació d’aquest any, les principals actuacions són disposar de totes les formacions de gestió estructurades en clau competències amb itineraris formatius, tenir identificades les competències transversals del voluntariat vinculades a les formacions de sectors, i la realització d’accions formatives i d’apoderament de les persones coordinadores de formació i dels docents de les escoles en relació amb la formació per competències i l’avaluació.

La trobada ha estat un espai idoni per compartir amb les escoles la voluntat de la DGACC de fer les passes necessàries cap a la construcció i aprovació del futur Catàleg de Competències Transversals de l’Acció Voluntària a partir de processos participats amb el sector i amb les mateixes escoles i amb origen en l’anàlisi de la formació dels cursos de sectors del PFAVC.