El projecte, impulsat per la DGACC permet a les  entitats adaptar les seves formacions en línia a les necessitats dels seus equips de voluntariat, disposant d’un espai virtual i un assessorament tècnic. Apunteu-vos fins el 24 d’octubre!

El Viver de Formació és una aposta per dotar les entitats d’eines que els permetin respondre de manera més efectiva i adaptada a les necessitats dels seus equips de voluntariat.

El projecte està especialment pensat per a entitats que necessiten, sobretot,  poder conciliar aspectes territorials, horaris i de nivells de coneixement dels seus voluntaris i voluntàries.

La formació del voluntariat ha estat tradicionalment un espai presencial on aprendre i compartir a la vegada, si bé darrerament tant les noves propostes en la línia de la conciliació dels horaris, com la diversitat territorial, o bé els canvis en els perfils del voluntariat dins d’una mateixa entitat, fan necessari pensar en nous formats i nous espais que facilitin aquesta formació situant-la en la realitat actual.

El projecte Viver de formació, que s’engega aquest 2015 responent al Bloc 2 del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat  2014-2015, vol oferir la possibilitat que 10 entitats puguin formar els seu responsable de formació tant per a la creació i gestió del material formatiu en línia com per a impartir formació en aquesta modalitat.

La Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària  impulsa  aquest projecte que es desplega amb la participació del TEB  que serà l’entitat responsable de l’acompanyament de les entitats en aquest procés a través d’un equip de formadors especialitzats en formació en línia.

Les sol·licituds per a poder participar en el  projecte es poden fer fins el dia 24 d’octubre per formulari electrònic.

Per conèixer el projecte del Viver de formació, i fer-ne la sol·licitud podeu consultar  Projecte Viver de formació