Premis de Recerca i Innovació 2023. DSO

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària us volem fer ressò de la Publicació de la nova convocatòria de Premis de Recerca i Innovació 2023. L’objectiu dels premis és reconèixer accions, treballs, innovacions i recerques que, des d’àmbits professionals diferents, tractin els serveis socials o proposin reflexions i actuacions orientades dins del marc del II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024, a fi de millorar el Sistema Català de Serveis Socials i adaptar-lo a una població catalana en profunda transformació. El termini de presentació finalitza a les 15h del dia 26 de juliol de 2023 i teniu tota la informació a gencat.tràmits.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Serveis Socials, convoca aquest premi de recerca per distingir els treballs de recerca dins de les prioritats del marc del II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. L’Eix 11 d’aquest Pla estratègic, concreta un conjunt d’actuacions per millorar l’avaluació, la qualitat, la flexibilitat i l’eficiència dels serveis, per impulsar la innovació i la recerca i per donar resposta a les necessitats actuals, però també per preparar el sistema per als reptes del futur. D’aquestes actuacions, se’n desprenen tres que es relacionen amb la recerca:

  • Anàlisis i propostes de millora en la planificació, el finançament, la gestió i l’avaluació de les diverses prestacions que es duen a terme des del Sistema Català de Serveis Socials.
  • Anàlisi dels reptes socials emergents en la societat catalana (com ara l’envelliment, el racisme, els treballadors i les treballadores pobres, el sensellarisme, la pobresa infantil, la violència masclista, la corresponsabilitat i els usos del temps, la valoració del treball de cures, la reversió de la feminització de la pobresa, el feminisme interseccional, els drets humans i la igualtat de tracte, el col·lectiu LGBTI+, etc.) i disseny de polítiques públiques innovadores amb capacitat de ser experimentades i avaluades.
  • Estudi de les diverses formes de governança de les polítiques socials i de cogestió dels serveis socials:
    • Gestió de xarxes, participació social de les dones i de les entitats de dones, ecosistemes, cocreació, laboratoris d’innovació, etc.

Dins de Voluntariat el Pla recull com un dels seus objectius:

  • Facilitar i potenciar l’aparició, la consolidació i el manteniment de noves xarxes comunitàries que donin protecció i cobertura a la seva tasca, que duguin a terme iniciatives de cura, suport i formació permanent dels voluntaris i que contribueixin a visibilitzar i reconèixer socialment el voluntariat i les xarxes de suport mutu.
  • Impulsar i donar suport a la tasca que duu a terme el teixit associatiu a les dinàmiques comunitàries dels territoris i promoure el voluntariat que s’incorpora als projectes comunitaris de les entitats.