ESCOLA DE VOLUNTARIAT DE L’ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

Voluntariat

ESCOLA DE VOLUNTARIAT DE L’ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

Dades de contacte:

Quevedo, 2, bxs, Barcelona

932 890 530

abd@abd-ong.org

http://www.abd-ong.org

 

Àmbit territorial de la formació