Expertesa formativa:
Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Intervenció social.
Modalitats formatives:
Presencial.

Cursos